REGULAMENT

    1. Organizatorii concursului.
Organizatorii concursului sunt: CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII cu sediul in Piata Valter Maracineanu 1-3, Sector 1, Bucuresti,  UNIVERSITATEA CRESTINA ,,DIMITRIE CANTEMIR”- FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE (CENTRUL DE CERCETARI AL FSJA) cu sediul in strada Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucuresti, si INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI , cu sediul in Str. Icoanei Nr. 19 Sector. 2, Bucuresti, denumiti in continuare Organizatori.

2. Aria teritoriala de desfasurare a concursului.
Concursul se desfasoara in liceele si scolile  din Romania, dar nu numai, in special in municipiul Bucuresti. Promovarea se va face prin distribuirea de afise si de brosuri in liceele si scolile din municipiul Bucuresti, precum si prin site-ul Universitatii Crestine ,,Dimitrie Cantemirwww.ucdc.ro .

3. Durata concursului.
Concursul se va desfasura in perioada septembrie - decembrie 2014.

4. Conditii de participare.
Pot participa la acest concurs toti elevii din clasele  I – a XII-a din  scolile si liceele din Bucuresti si din tara, precum si din Republica Moldova sau din alt stat, indiferent daca sunt de stat, particulare sau organizate de cultele religioase conform legii, care au implinit varsta de 6 ani pana, la data inceperii concursului (respectiv 30.09.2014) si care nu au depasit varsta de 19 ani, pana la data inceperii concursului (respectiv 30.09.2014).
Prin participarea la acest concurs, concurentii sunt de acord sa respecte prevederile acestui regulament care va fi disponibil, in format integral, pe site-ul Universitatii Crestine ,,Dimitrie Cantemirwww.ucdc.ro, pe site-ul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii www.cncd.org.ro ,  precum si in scolile si liceele participante.
Prevederile prezentului regulament vor putea fi modificate pana, cel mai tarziu, in data de 20.10.2014, sub rezerva anuntarii acestor modificari pe site-ul Universitatii Crestine ,,Dimitrie Cantemirwww.ucdc.ro si al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii www.cncd.org.ro.

5. Modul de desfasurare a concursului.
Pentru a participa la concurs, elevii interesati vor trebui sa depuna, gratuit, o creatie literara sau, pentru elevii claselor primare un desen ori o compunere cu tema: „ EGALITATE SI NEDISCRIMINARE” in perioada 10 octombrie – 20 noiembrie 2014 la registratura Universitatii Crestine ,,Dimitrie Cantemir strada Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucuresti, intrarea D1, cu mentiunea CONCURS ”EGALITATE SI NEDISCRIMINARE”- 2014, primind un numar de inregistrare care va trebui pastrat pentru validarea participarii si ridicarea premiilor.
Creatia literara sau desenul se pot trimite si prin posta, cu confirmare de primire, cel mai tarziu pana la data de 10 noiembrie 2013, data postei pe adresa Universitatii Crestine ,,Dimitrie Cantemir strada Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucuresti, REGISTRATURA cu mentiunea CONCURS ”EGALITATE SI NEDISCRIMINARE”, cu conditia sa ajunga la destinatie pana la data de 20.11. 2014.
De asemenea, creatia literara sau desenul  se vor trimite obligatoriu  si pe adresa de e-mail  concurs.ucdc@gmail.com   pana la data de 20 noiembrie 2014, ora 24. Organizatorii vor confirma primirea acestora tot printr-un mesaj.
Orice creatie literara ori desen depus sau trimis ulterior acestor date nu va fi luat in considerare. Organizatorii nu-si asuma nici o responsabilitate pentru plicurile trimise prin posta pana la data de 20 noiembrie 2014, dar care nu au ajuns la adresa mentionata si nici pentru plicurile/eseurile deteriorate, care nu sunt lizibile si care nu sunt completate corespunzator sau/si incomplet trimise prin posta / depuse la registratura.
Fiecare elev poate depune numai O SINGURA CREATIE LITERARRA SAU  UN SINGUR  DESEN creatie individuala. Nu sunt admise creatii colective, care implica munca a 2 sau mai multi elevi.
Fiecare lucrare va fi insotita de datele de identificare ale autorului sau: nume, prenume, varsta, adresa, clasa si scoala/liceul unde invata, precum si numele cadrului didactic indrumator.
Creatia literara trebuie sa respecte urmatoarele date tehnice pentru a participa la concurs:

  • sa fie redactat in limba romana, conform regulilor gramaticale in vigoare, cu diacritice, la calculator,
  • sa aiba cel mult 5 pagini format A4, scrise  caractere Georgia de 12, la un rand si jumatate, cu urmatoarele spatii: Top-2 cm, Left-2,5 cm, Bottom-2 cm, Right-2 cm, Orientation – portrait, tiparit pe coli albe.
  • De asemenea, va fi apreciat un titlu sugestiv pentru creatia inscris(a) in concurs.

          Nerespectarea  specificatiilor tehnice cerute de Organizatori va duce la neluarea in considerare a eseului.
6. Etapele concursului.

  • ETAPA I: 25 septembrie 2014 – 09 octombrie 2014 - popularizarea concursului  pe site-ul Universitatii Crestine “Dimitrie Cantemir”  si al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, precum si prin cursuri si seminarii interactive la scoli si licee din municipiul Bucuresti.
  • ETAPA a II-a: 10 octombrie 2014 – 20 noiembrie 2014 - primirea lucrarilor de creatie literara si a desenelor la Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir”, precum si pe adresa de e-mail concurs.ucdc@gmail.com
  • ETAPA a III-a: 21 noiembrie  2014 – 05 decembrie 2014 – evaluarea lucrarilor si a desenelor de un juriu impartial
  • ETAPA  a IV-a: 06 decembrie 2014 – 19 decembrie 2014 – premierea celor mai bune lucrari  si desene intr-un cadru festiv
  • ETAPA a V-a : 20 decembrie 2014 – 31 decembrie 2014publicarea si distribuirea lucrarilor de creatie literara in lucrarea ”Egalitate si nediscriminare si a desenelor intr-un calendar de birou pentru anul 2015.

7. Descrierea premiilor.
Premiile concurentilor constau in: diplome de participare pentru toti elevii participanti la program (cei care trimit creatii literare sau desene), precum si diplome si premii pentru cele mai bune creatii literare, rechizite scolare si alte obiecte oferite de sponsori.
Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor.
Ridicarea premiilor se face pe baza carnetului de elev, vizat la zi si/sau a cartii de identitate.

8. Validare.
Sunt considerate valide numai creatiile literare sau desenele care corespund cerintelor organizatorilor si se refera strict la tema propusa, dintre acestea urmand sa se selecteze cele mai bune lucrari care urmeaza sa fie premiate. Deciziile comisiei de validare sunt definitive, neputand fi atacate.
Participantii la concurs isi asuma intreaga responsabilitate pentru materialele trimise, Organizatorii neputand fi trasi la raspundere, in nici un fel, pentru opiniile exprimate de participanti.
9. Desemnarea si anuntarea castigatorilor.
Castigatorii concursului de eseuri vor fi desemnati de o comisie formata din reprezentanti ai institutiilor implicate, a carei componenta va fi anuntata pe site-ul Universitatii Crestine ,,Dimitrie Cantemir” pana la data de 01 decembrie 2014.
Premierea avea loc in cadrul unei ceremonii organizata  in cadrul Universitatii Crestine ,,Dimitrie Cantemir” la o data care se va anunta pana la data de 19 decembrie 2014.
Lista castigatorilor se va aduce la cunostinta participantilor prin publicare pe site-ul Universitatii Crestine ,,Dimitrie Cantemir” pana in data de 15 decembrie 2014.
10. Acordarea premiilor.
Castigatorii desemnati trebuie sa ridice premiile in cadrul ceremoniei de premiere sau in cazul in care, din motive obiective, nu pot participa, pana cel mai tarziu la data de 5 ianuarie 2015, dupa care vor pierde dreptul de a beneficia de premiile castigate.
          Premiile nu se expediaza prin posta!

11. Taxe.
Organizatorul va calcula si va vira impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori conform legilor in vigoare, precum si celelalte obligatii de natura fiscala.

12. Litigii.
In cazul unor litigii aparute intre Organizatori si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, litigiul se va solutiona de catre instantele judecatoresti romane competente.

13. Diverse.
Organizatorii se obliga sa respecte prevederile legislatiei in vigoare privind confidentialitatea datelor cu caracter personal ale elevilor participanti la concurs.
Organizatorii pot intrerupe, din motive obiective, in mod unilateral, concursul, cu conditia anuntarii acestei modificari pe site-ul Universitatii Crestine ,,Dimitrie Cantemir”.
Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere pentru eventualele greseli de tipar sau informatii gresite aparute in materialele publicitare.
Participantii sunt de acord cu participarea la actiuni publicitare ce insotesc sau rezulta in urma acestui concurs, fara alte obligatii sau plati din partea organizatorilor.
Pentru informatii suplimentare puteti contacta organizatorii prin e-mail la adresa concurs.ucdc@gmail.com specificand in e-mail pentru concursul de eseuri  „ EGALITATE SI NEDISCRIMINARE”.

Autorul raspunde pentru continutul si
forma de prezentare a lucrarii.

Copyright © 2013 Toate drepturile rezervate UCDC