CONTACT

Lucrările se vor trimite pe adresa de e-mail:
concurs.ucdc@gmail.com
Creatia literară sau desenul se pot trimite si prin postă, cu confirmare de primire, cel mai târziu până la data de 10 noiembrie 2015, data postei pe adresa Universitătii Crestine ,,Dimitrie Cantemir strada Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucuresti, REGISTRATURĂ cu mentiunea CONCURS ”EGALITATE SI NEDISCRIMINARE”, cu conditia să ajungă la destinatie până la data de 15.11. 2015.

De asemenea, orice întrebări se vor transmite pe aceeasi adresă de e-mail sau la telefoanele:
+40 21 330 79 00/131
+40 21 330 79 12
+40 21 331 17 59

Copyright © 2013 Toate drepturile rezervate UCDC