OBIECTIVE

  • Cercetarea  modului în care copiii si tinerii  percep principiul nediscriminării si al egalitătii de sanse;
  • Informarea si educarea tinerilor cu privire la dreptul la nediscriminare, precum si la rolul institutiilor statului în protejarea si promovarea dreptului la nediscriminare si egalitate de sanse;
  • Dezvoltarea deprinderilor de comunicare interactivă pe tema drepturilor omului si, în principal, pe tema nediscriminării si a  egalitătii de sanse
  • Cresterea calitătii programelor destinate elevilor din învătământul preuniversitar în domeniul drepturilor omului si al educatiei în spiritul  nediscriminării si al egalitătii de sanse ;
  • Cresterea gradului de constientizare a elevilor cu privire la necesitatea implicării cetătenilor în procesul de promovare a principiului nediscriminării si egalitătii de sanse ;
  • Diseminarea pe scară largă a informatiilor privind drepturile omului si, în principal principiul nediscriminării si al  egalitătii de sanse, la nivelul municipiului Bucuresti.


Copyright © 2013 Toate drepturile rezervate UCDC