CONTACTLucrările se vor trimite OBLIGATORIU până la data de 30 IUNIE 2019, ora 24  pe adresa de e-mail:
concurs.ucdc@gmail.com
Creatia literară sau desenul se pot depune personal la Registratura Universitătii Crestine ”Dimitrie Cantemir” până la data de  30 Iunie  2019 sau se pot trimite  prin postă, cu confirmare de primire, cel mai târziu până la data de 27 Iunie 2019, data postei pe adresa Universitătii Crestine ,,Dimitrie Cantemir strada Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucuresti, REGISTRATURĂ cu mentiunea CONCURS ”EGALITATE SI NEDISCRIMINARE”, cu conditia să ajungă la destinatie până la data de 30 Iunie 2019.
De asemenea, orice întrebări se vor transmite pe aceeasi adresă de e-mail sau la telefoanele:
+40 21 330 79 00/131
+40 21 330 79 12
+40 21 331 17 59

Copyright © 2013 Toate drepturile rezervate UCDC