REGULAMENT

 

Regulament de participare

1. Organizatorii concursului.
Organizatorii concursului sunt: CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII cu sediul în Piata Valter Maracineanu 1-3, Sector 1, Bucuresti,  UNIVERSITATEA CRESTINĂ ,,DIMITRIE CANTEMIR”- FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE (CENTRUL DE CERCETĂRI AL FSJA) cu sediul în strada Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucuresti,  INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI , cu sediul în Str. Icoanei Nr.19 Sector. 2, Bucuresti si CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA NEDISCRIMINĂRII SI EGALITĂTII DE SANSE – NEDES 2014+  cu sediul în str. Oboga nr. 5, sector 6, Bucuresti, denumiti în continuare Organizatori.

2. Aria teritorială de desfăsurare a concursului.
Concursul se desfăsoară în liceele si scolile  din România, dar nu numai, în special în municipiul Bucuresti. Promovarea se va face prin distribuirea de afise si de brosuri în liceele si scolile din municipiul Bucuresti, precum si prin site-ul Universitătii Crestine ,,Dimitrie Cantemir www.esn. ucdc.ro .

3. Durata concursului.
Concursul se va desfăsura în perioada Aprilie  - Decembrie 2019.

4. Conditii de participare.
Pot participa la acest concurs toti elevii din clasele  Pregătitoare – a XII-a din  scolile si liceele din Bucuresti si din tară, precum si din Republica Moldova sau din alt stat, indiferent dacă sunt de stat, particulare sau organizate de cultele religioase conform legii, care au împlinit vârsta de 6 ani până, la data începerii concursului (respectiv 01.04.2019) si care nu au depăsit vârsta de 19 ani, până la data finalizării concursului (respectiv 30.12.2019).
Pentru participarea la sectiunea DESEN, concurentii trebuie să aibă maxim 11 ani.
Prin participarea la acest concurs, concurentii sunt de acord să respecte prevederile acestui regulament care va fi disponibil, în format integral, pe site-ul Universitătii Crestine ,,Dimitrie Cantemirwww.esn. ucdc.ro, pe site-ul Consiliului National pentru Combaterea Discriminării www.cncd.org.ro ,  precum si în scolile si liceele participante.
Prevederile prezentului regulament vor putea fi modificate până, cel mai târziu, în data de 15.05.2019, sub rezerva anuntării acestor modificări pe site-ul Universitătii Crestine ,,Dimitrie Cantemirwww.esn.ucdc.ro si al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării www.cncd.org.ro.

5. Modul de desfăsurare a concursului.
5.1. Pentru a participa la concurs, elevii interesati vor trebui să depună, gratuit, o creatie literară sau, pentru elevii claselor primare un desen ori o compunere cu tema: „ EGALITATE SI NEDISCRIMINARE” în perioada 16 Mai – 30 Iunie 2019 la registratura Universitătii Crestine ,,Dimitrie Cantemir strada Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucuresti, intrarea D1, cu mentiunea CONCURS ”EGALITATE SI NEDISCRIMINARE”- 2019, primind un număr de înregistrare care va trebui păstrat pentru validarea participării si ridicarea premiilor.
5.2. Creatia literară sau desenul se pot trimite si prin postă, cu confirmare de primire, cel mai târziu până la data de 27 Iunie 2019, data postei pe adresa Universitătii Crestine ,,Dimitrie Cantemir strada Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucuresti, REGISTRATURĂ cu mentiunea CONCURS ”EGALITATE SI NEDISCRIMINARE”, cu conditia să ajungă la destinatie până la data de 30.06. 2019.
5.3. De asemenea, creatia literară sau desenul se vor trimite OBLIGATORIU si pe adresa de e-mail  concurs.ucdc@gmail.com   până la data de 30 Iunie 2019, ora 24. Organizatorii vor confirma primirea acestora tot printr-un mesaj.
Orice creatie literară ori desen depus sau trimis ulterior acestor date nu va fi luat în considerare. Organizatorii nu-si asumă nici o responsabilitate pentru plicurile trimise prin postă până la data de 27 Iunie 2019, dar care nu au ajuns la adresa mentionată si nici pentru plicurile/eseurile deteriorate, care nu sunt lizibile si care nu sunt completate corespunzător sau/si incomplet trimise prin postă / depuse la registratură.
5.4. Fiecare elev poate depune numai O SINGURĂ CREATIE LITERARĂ SAU  UN SINGUR  DESEN creatie individuală. Nu sunt admise creatii colective, care implică munca a 2 sau mai multi elevi.
Fiecare lucrare va fi însotită de datele de identificare ale autorului său: nume, prenume, vârstă, clasa si scoala/liceul unde învată, localitatea unde se află scoala, precum si numele cadrului didactic îndrumător.
          5.5. FIECARE cadru didactic poate fi îndrumător pentru UN NUMĂR MAXIM DE 10 LUCRĂRI ARTISTICE – DESENE.
5.6. Creatia literară trebuie să respecte următoarele date tehnice pentru a participa la concurs:

  • să fie redactat în limba română, conform regulilor gramaticale în vigoare, cu diacritice, la calculator;
  • să aibă cel mult 5 pagini format A4, scrise  caractere Georgia de 12, la un rând si jumătate, cu următoarele spatii: Top-2 cm, Left-2,5 cm, Bottom-2 cm, Right-2 cm, Orientation – portrait, tipărit pe coli albe;
  • De asemenea, va fi apreciat un titlu sugestiv pentru eseul/compunerea înscris(ă) în concurs.

          Nerespectarea  specificatiilor tehnice cerute de Organizatori va duce la neluarea în considerare a eseului.
6. Etapele concursului.

  • ETAPA I: 20 Aprilie 2019 –15 Mai  2019 - popularizarea concursului  pe site-ul  Centrului European pentru Promovarea Nediscriminării si Egalitătii de Sanse – NEDES 2014+ si al Universitătii Crestine “Dimitrie Cantemir”, precum  si al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării (în măsura posibilului), precum si prin cursuri si seminarii interactive la scoli si licee din municipiul Bucuresti.
  • ETAPA a II-a: 16 Mai 2019 –30 Iunie 2019- primirea lucrărilor de creatie literară si a desenelor la Universitatea Crestină “Dimitrie Cantemir”, precum si pe adresa de e-mail concurs.ucdc@gmail.com

ETAPA a III-a: 01 Septembrie 2019- 08 Septembrie  2019 – evaluarea lucrărilor si a desenelor de un juriu impartial; publicarea lucrărilor de creatie literară în lucrarea ”Egalitate si nediscriminare” si a desenelor într-un calendar scolar de birou pentru anul scolar 2018-2019.

  • ETAPA  a IV-a: 14-30 Septembrie 2019 – premierea celor mai bune lucrări  si desene în cadrul Festivitătii de premiere  desfăsurată la Universitatea Crestină ”Dimitrie Cantemir”
  • ETAPA  a V-a:  Octombrie-Decembrie 2019 -  distribuirea lucrării si a calendarelor către elevii participanti, dar si către alti elevi.

7. Descrierea premiilor.
Premiile concurentilor constau în: diplome de participare pentru toti elevii participanti la program (cei care trimit creatii literare sau desene), precum si diplome si premii pentru cele mai bune creatii literare, rechizite scolare si alte obiecte oferite de sponsori.
NU SE ACORDĂ CONTRAVALOAREA ÎN BANI A PREMIILOR.
Ridicarea premiilor se face pe baza carnetului de elev, vizat la zi si/sau a cărtii de identitate.

8. Validare.
Sunt considerate valide numai creatiile literare sau desenele care corespund cerintelor organizatorilor si se referă strict la tema propusă, dintre acestea urmând să se selecteze cele mai bune lucrări care urmează să fie premiate. Deciziile comisiei de validare sunt definitive, neputând fi atacate.
Participantii la concurs îsi asumă întreaga responsabilitate pentru materialele trimise, Organizatorii neputând fi trasi la răspundere, în nici un fel, pentru opiniile exprimate de participanti.

9. Desemnarea si anuntarea câstigătorilor.
Câstigătorii concursului de eseuri vor fi desemnati de o comisie formată din reprezentanti ai institutiilor implicate, a cărei componentă va fi anuntată pe site-ul Universitătii Crestine ,,Dimitrie Cantemir” până la data de 30 iunie 2019.
Premierea avea loc în cadrul unei ceremonii organizată  în cadrul Universitătii Crestine ,,Dimitrie Cantemir” la o dată care se va anunta până la data de 5 Septembrie 2019.
Lista câstigătorilor se va aduce la cunostinta participantilor prin publicare pe site-ul Universitătii Crestine ,,Dimitrie Cantemir” până în data de 10 Septembrie 2019.
10. Acordarea premiilor si publicarea materialelor
Câstigătorii desemnati trebuie să ridice premiile în cadrul ceremoniei de premiere sau în cazul în care, din motive obiective, nu pot participa, până cel mai târziu la data de 10 Octombrie 2019, după care vor pierde dreptul de a beneficia de premiile câstigate.
          Premiile nu se expediază prin postă!
          Prin trimiterea si înregistrarea creatiilor literare/artistice în concurs, participantii sunt de acord si cu eventuala publicare a acestora într-un volum, respectiv calendar ale căror costuri vor fi suportate de organizatori si care vor fi apoi distribuite gratuit atât participantilor, cât  si altor elevi în vederea diseminării rezultatelor proiectului.

11. Taxe.
Organizatorul va calcula si va vira impozitul datorat pentru premiile obtinute de către câstigători conform legilor în vigoare, precum si celelalte obligatii de natură fiscală.

12. Litigii.
În cazul unor litigii apărute între Organizatori si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiul se va solutiona de către instantele judecătoresti române competente.

13. Diverse.
Organizatorii se obligă să respecte prevederile legislatiei în vigoare privind confidentialitatea datelor cu caracter personal ale elevilor participanti la concurs.
Organizatorii pot întrerupe, din motive obiective, în mod unilateral, concursul, cu conditia anuntării acestei modificări pe site-ul Universitătii Crestine ,,Dimitrie Cantemir”.
Organizatorii nu îsi asumă nicio răspundere pentru eventualele greseli de tipar sau informatii gresite apărute în materialele publicitare.
Participantii sunt de acord cu participarea la actiuni publicitare ce însotesc sau rezultă în urma acestui concurs, fără alte obligatii sau plăti din partea organizatorilor.
Pentru informatii suplimentare puteti contacta organizatorii prin e-mail la adresa concurs.ucdc@gmail.com specificând în e-mail pentru concursul de creatie „ EGALITATE SI NEDISCRIMINARE”.

Autorul răspunde pentru conţinutul şi      forma de prezentare a lucrării.

  

 

 CONTACT
Lucrările se vor trimite OBLIGATORIU până la data de 30 IUNIE 2019, ora 24  pe adresa de e-mail:
concurs.ucdc@gmail.com
Creatia literară sau desenul se pot depune personal la Registratura Universitătii Crestine ”Dimitrie Cantemir” până la data de  30 Iunie  2019 sau se pot trimite  prin postă, cu confirmare de primire, cel mai târziu până la data de 27 Iunie 2019, data postei pe adresa Universitătii Crestine ,,Dimitrie Cantemir strada Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucuresti, REGISTRATURĂ cu mentiunea CONCURS ”EGALITATE SI NEDISCRIMINARE”, cu conditia să ajungă la destinatie până la data de 30 Iunie 2019.
De asemenea, orice întrebări se vor transmite pe aceeasi adresă de e-mail sau la telefoanele:
+40 21 330 79 00/131
+40 21 330 79 12
+40 21 331 17 59


 

 


  

 

 


Copyright © 2013 Toate drepturile rezervate UCDC