TERMENE

  1. ETAPA I: 20 Aprilie 2019 –15 Mai  2019 - popularizarea concursului  pe site-ul  Centrului European pentru Promovarea Nediscriminării si Egalitătii de Sanse – NEDES 2014+ si al Universitătii Crestine “Dimitrie Cantemir”, precum  si al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării (în măsura posibilului), precum si prin cursuri si seminarii interactive la scoli si licee din municipiul Bucuresti.
  2. ETAPA a II-a: 16 Mai 2019 –30 Iunie 2019- primirea lucrărilor de creatie literară si a desenelor la Universitatea Crestină “Dimitrie Cantemir”, precum si pe adresa de e-mail concurs.ucdc@gmail.com

ETAPA a III-a: 01 Septembrie 2019- 08 Septembrie  2019 – evaluarea lucrărilor si a desenelor de un juriu impartial; publicarea lucrărilor de creatie literară în lucrarea ”Egalitate si nediscriminare” si a desenelor într-un calendar scolar de birou pentru anul scolar 2018-2019.

    • ETAPA  a IV-a: 14-30 Septembrie 2019 – premierea celor mai bune lucrări  si desene în cadrul Festivitătii de premiere  desfăsurată la Universitatea Crestină ”Dimitrie Cantemir”
    • ETAPA  a V-a:  Octombrie-Decembrie 2019 -  distribuirea lucrării si a calendarelor către elevii participanti, dar si către alti elevi.

Copyright © 2013 Toate drepturile rezervate UCDC